Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

audacityofhuge
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
audacityofhuge
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
audacityofhuge
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamajaanna majaanna
audacityofhuge
6387 1b36 500
audacityofhuge
6071 570e 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
audacityofhuge
1639 766b
Reposted fromzie zie viabezstronnyobserwator bezstronnyobserwator
audacityofhuge
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabeinthe beinthe

August 16 2017

audacityofhuge
5282 ddca
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
audacityofhuge
3563 bf3d 500
Reposted fromkjuik kjuik viaoutofmyhead outofmyhead
audacityofhuge
audacityofhuge
audacityofhuge
5260 5782 500
Reposted fromonionrings onionrings viababyface babyface

one of the worst moments in life is probably when you’re in a room full of people and you look around and see them all talking and laughing and all of sudden you feel so sad and lonely that you can even feel a physical pain in your chest because you realize that they all belong to someone and they all have someone who belongs to them and you don’t, you’re just kind of there

Reposted fromohnina ohnina viajointskurwysyn jointskurwysyn
audacityofhuge
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viakikkeer kikkeer
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur vialaennah laennah
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vialaennah laennah
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaennah laennah

August 15 2017

audacityofhuge
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

audacityofhuge
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabreakaway breakaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl