Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

audacityofhuge
1039 d366
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
audacityofhuge
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
audacityofhuge
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
audacityofhuge
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim viaszydera szydera
audacityofhuge
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaszydera szydera
audacityofhuge
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
7582 e0c9 500
Reposted fromjustadream justadream viaszydera szydera
audacityofhuge
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
audacityofhuge
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
audacityofhuge
8238 43f0 500
Reposted fromLane Lane viaszydera szydera
audacityofhuge
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

July 23 2019

audacityofhuge
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart
audacityofhuge
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapimpmyheart pimpmyheart
audacityofhuge
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
audacityofhuge
8885 7b12
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapimpmyheart pimpmyheart
audacityofhuge
audacityofhuge
5739 a9ba
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
audacityofhuge
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz, a gdy się udaje boisz się, że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort viairmelin irmelin
audacityofhuge
7849 c4f8 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl