Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

audacityofhuge
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
audacityofhuge
1935 b3d6 500
Reposted fromczinok czinok viafreeway freeway
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaspontaneous spontaneous
audacityofhuge
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
audacityofhuge
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainsanedreamer insanedreamer
audacityofhuge
1645 a0e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viagosialap gosialap
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viaunmadebeds unmadebeds
audacityofhuge
8915 48c8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
audacityofhuge
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

February 03 2019

audacityofhuge
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawithoutworry withoutworry
audacityofhuge
4286 dfc7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahavingdreams havingdreams
audacityofhuge
audacityofhuge
4296 04ac 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
audacityofhuge
Reposted fromshakeme shakeme vialajla lajla
audacityofhuge
audacityofhuge
4273 9614 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialajla lajla
audacityofhuge
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl