Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viairmelin irmelin
audacityofhuge
4131 4736
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
audacityofhuge
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
audacityofhuge
8391 1768
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
audacityofhuge
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viagdziejestola gdziejestola
5532 67f2 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
audacityofhuge
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera

October 14 2017

audacityofhuge

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
audacityofhuge
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viaoutofmyhead outofmyhead
audacityofhuge
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialeksandra leksandra
audacityofhuge
8203 551f
Reposted fromtojika4 tojika4 viakeeplooking keeplooking
audacityofhuge
9351 9436
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
audacityofhuge

October 12 2017

audacityofhuge
Reposted fromdoener doener viabreakaway breakaway
audacityofhuge
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarudaizia rudaizia
audacityofhuge
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viaszydera szydera
audacityofhuge
Sama widzisz jak to jest,   Opór się boję,   A na zdjęciach tego nie widać.   Tej informacji nie ma na profilach   I albo Cię odwiozę albo, jeśli chcesz,   Możesz kimać tutaj, doczekamy jutra.   I tak planowałem spać na podłodze,   Bo to zdrowe, ja tak czasem robię.
— Bitamina
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
5957 dacc 500

unclefather:

me when you first meet me and think i have a lot to offer vs me when you know me for awhile and you know who i am

Reposted fromjagnroku jagnroku viaszydera szydera
audacityofhuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl