Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

audacityofhuge
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
— Maria Pawlikowska- Jasnorzewska "Miłość"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
audacityofhuge
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś, skoro zaczęła cię ignorować.
Reposted fromtytuteraz tytuteraz viafreeway freeway
audacityofhuge
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreeway freeway
audacityofhuge
9482 0640
Reposted fromniezwykla niezwykla viafreeway freeway
audacityofhuge
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
audacityofhuge
audacityofhuge
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaistsoeasy istsoeasy
6269 d9a1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahavingdreams havingdreams
audacityofhuge
8953 253d
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viamayamar mayamar
8150 f2ca
audacityofhuge
6704 7ab1 500
Reposted fromverronique verronique viagdziejestola gdziejestola
0695 394c 500
audacityofhuge
4278 5062
Reposted fromdontbemad dontbemad vialittlefool littlefool
audacityofhuge
3219 1154 500
audacityofhuge
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viaszydera szydera
audacityofhuge
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

February 19 2018

audacityofhuge
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
I don’t know where I’m going from here, but I promise it won’t be boring.
David Bowie
(via wnq-music)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl